Privacybeleid

Wist je dat WIK een bijzonder veilige website is? Zo maken we minimaal gebruik van cookies. En nee, dat zijn geen chocoladekoekjes of pannenkoeken. Op deze pagina ontdek je alles over het privacybeleid van WIK. Begrijp je iets niet? Vraag dan even hulp aan je ouders? Is er toch nog iets onduidelijk? Contacteer ons via: info@phoebusfoundation.org

Cookies en gegevens

Pieter II Brueghel, De koning drinkt (detail), ca. 1616

Om kinderen in een veilige omgeving te kunnen laten spelen en ontdekken, kiest WIK er bewust voor om minimaal gebruik te maken van Cookies. Zo blijft de privacy van al onze websitebezoekers gegarandeerd. WIK maakt gebruik van Google Analytics, maar enkel de statistische gegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om inzicht te krijgen in het globale gebruik van de website en onze content te verbeteren. Er zijn geen persistente identifiers en er wordt geen gebruik gemaakt van cross-site of cross-device tracking. Ook worden sitegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. 

Voor het beheer van de cookievoorkeuren van onze websitebezoekers maken we gebruik van Cookiebot.

Gebruik van je persoonlijke gegevens

Alleen gegevens die door gebruikers persoonlijk worden ingegeven worden bijgehouden. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven bij het ingeven van deze gegevens. Deze persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om: je de e-mailberichten die je specifiek hebt aangevraagd te versturen en je [onze nieuwsbrief en andere] marketinginformatie met betrekking tot de website te sturen.

Waar je persoonlijke gegevens opgeeft voor publicatie op onze website, zullen we deze publiceren of gebruiken in overeenstemming met de toestemming die je ons geeft. Zonder je expliciete toestemming zullen we je persoonlijke gegevens niet voor direct marketing aan derden verschaffen.

Verspreiding van je gegevens

Je persoonlijke informatie kan worden verspreid aan onze werknemers, directieleden, agenten, leveranciers of onderaannemers in zoverre dit vereist is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden omschreven.

Bovendien kan je persoonlijke informatie worden verspreid: in zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn; in het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures; om onze wettelijke rechten tot stand te brengen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verschaffen van informatie aan anderen voor het voorkomen van fraude en verlagen van kredietrisico).

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid zullen je gegevens niet aan derden worden vrijgeven.

Internationale gegevensoverdracht

De persoonlijke gegevens die je ingeeft kunnen worden bewaard en verwerkt in en overgedragen worden tussen de landen waarin we actief zijn, zodat we de gegevens in overeenstemming met deze privacy kunnen gebruiken.

Als je zich in de EER (Europese Economische Ruimte) bevindt, kunnen de gegevens die je verschaft, overgedragen worden naar landen die niet over gegevensbeschermingswetten beschikken gelijkaardig aan de wetten die van kracht zijn in de EER.

Bovendien zullen de persoonlijke gegevens die je voor publicatie op de website opgeeft op het internet worden gepubliceerd en kunnen ze wereldwijd beschikbaar worden via het internet.

Je gaat expliciet akkoord met dergelijke overdrachten van persoonlijke gegevens.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Er zullen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verlies, misbruik of wijziging van je persoonlijke gegevens te voorkomen.

Beleidswijziging

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt aan de hand van de publicatie van een nieuwe versie op onze website. We raden je aan deze pagina af en toe te controleren om te verzekeren dat je tevreden bent met deze wijzigingen.

Je rechten

Je hebt het recht ons te vragen over welke persoonlijke gegevens we beschikken.

Je hebt het recht ons op elk ogenblik te verzoeken je persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden via e-mail te gebruiken. (In de praktijk geef je ons in het algemeen je expliciete toestemming om je persoonlijke gegevens te gebruiken, ofwel geven we je de kans om je toestemming voor het gebruik van je persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden in te trekken).

Websites van derden

De website bevat links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of -praktijken van websites van derden.

 

Bijwerken van gegevens

Gelieve ons op de hoogte te brengen wanneer we uw persoonlijke gegevens waarover we beschikken, gecorrigeerd of bijgewerkt moeten worden.

Indien je vragen hebt over dit privacybeleid of de onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, kan je een e-mail sturen naar info@phoebusfoundation.org of een brief naar The Phoebus Foundation Chancellery, Jan Van Rijswijcklaan 126, 2018 Antwerpen.