Reflectiemodellen

Onderaan elk lespakket vind je een helder overzicht van eindtermen waaraan je werkt met elke activiteit. We delen graag ook twee reflectiemodellen die je kunnen helpen om met de leerlingen over de activiteiten te reflecteren.